Vervolg samenwerking BOEL-M Vestigingsklimaat - Economische kerncorridor A16

Het college besluit:

 1. De BOEL-M samenwerking voort te zetten en komend jaar te gebruiken om deze in de vier gemeentelijke organisaties te verankeren; het gaat om de volgende actielijnen:
  1. Economische dynamiek (ruimte en bereikbaarheid) 
  2. Arbeidsmarkt & Onderwijs 
  3. Innovatie & Duurzaamheid 
  4. Branding, promotie & acquisitie  
 2. Het Uitvoeringsplan Strategie Corridor A16 voor de periode september 2018 - juli 2019 vast te stellen en de organisatie opdracht te geven hier uitvoering aan te geven 
 3. Het eerder per gemeente beschikbaar gestelde budget van € 44.500 voor de uitvoering van de strategie gedurende een jaar, te gebruiken (er resteert een budget van totaal ca. € 150.000,-).

De gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Moerdijk (BOEL-M) werken samen om een extra impuls geven aan de versterking en positionering van ‘de economische kerncorridor A16’. De samenwerking is geëvalueerd. De basis is gelegd, de eerste resultaten worden zichtbaar. De colleges hebben besloten de samenwerking voort te zetten.