Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming

Het college besluit:

  1. De heer J.A.J. Roest aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming voor alle organen van de gemeente Moerdijk, belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften van de AVG;
  2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking belast met het toezicht op de naleving op basis van de volgende wettelijke voorschriften.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht de gemeente Moerdijk om een Functionaris Gegevensbescherming voor alle organen van de gemeente te hebben. De huidige functionaris is op 1 november 2018 gepensioneerd. Als opvolger wordt de heer mr. J.A.J. Roest benoemd.