Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 30 oktober 2018

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.