Samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie.
  2. Deze op 13 december tijdens de liniemeeting te ondertekenen.
  3. Wethouder Zwiers te machtigen deze namens gemeente Moerdijk te ondertekenen.

Gemeente Moerdijk ondertekent op donderdag 13 december 2018 de samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie. Dit is het vervolg op de intentie overeenkomst die in 2016 al ondertekend is. Door het ondertekenen van de overeenkomst kan de samenwerking om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal op de kaart te zetten, worden voortgezet.