Vaststelling nieuwe grondprijs grondexploitatie Vlinderbuurt

Het college besluit:

  1. Een nieuwe grondprijs voor de resterende kaveluitgifte van de Vlinderbuurt te Standdaarbuiten van € 245,-- m² naar € 265,-- m² vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te infomeren door middel van een Raadsinformatiebrief.

Periodiek worden alle grondprijzen binnen de gemeentelijke grondexploitaties herzien. De kavelprijs voor de grondexploitatie van de Vlinderbuurt te Standdaarbuiten is nog gebaseerd op een taxatie van 2013 en een collegebesluit van 2014 en is toen bepaald op € 245,-- m². In 2018 heeft er opnieuw een waardebepaling van de resterende grond plaatsgevonden. In lijn met de stijgende woningbouwprijzen is ook de grondwaarde van de resterende percelen in de Vlinderbuurt gestegen en bepaald op € 265,-- m². Het college wordt gevraagd om voor de resterende grond een nieuwe grondprijs vast te stellen en te bepalen op € 265,-- m².