Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk en besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

Het college besluit:

  1. Het besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
  2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.

Op 31 mei 2018 heeft de raad de gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Voor de uitvoering van deze verordening moet een aantal zaken nader uitgewerkt worden. Dit gebeurt in het besluit maatschappelijke ondersteuning en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning. Het besluit maatschappelijke ondersteuning waarin de nieuwe verordening is verwerkt is op 25 juni 2018 door het College vastgesteld. Door indexering van de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding per 1-1-2019 wijzigt het besluit maatschappelijke ondersteuning.  De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning zijn geactualiseerd.