Evaluatie en doorontwikkeling Moerdijk Leeft

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de evaluatie van Moerdijk Leeft;
  2. “Moerdijk Leeft” voort te zetten in de voorgestelde vorm voor de komende 5 jaar;
  3. € 5.250,- over te maken aan Woonkwartier voor de vervangingen aanschaf van (nieuwe) materialen voor de periode 2019 t/m 2023;
  4. De totale kosten à € 9.900,- te dekken uit 6670205(Burgerinitiatieven)/Overige kosten (43356).

De gemeente Moerdijk en Woonkwartier hebben allebei de taak om zich in te zetten om de leefbaarheid in de kernen te bevorderen. Om samen initiatieven op te zetten en uit te voeren is daarom heel logisch. Een van de initiatieven die de gemeente en Woonkwartier samen uitvoeren is het gezamenlijke initiatief “Moerdijk Leeft”, dat – kort gezegd – inhoudt dat we materialen uitlenen aan inwoners die een activiteit organiseren voor hun wijk of buurt en zo hun eigen sociale samenhang willen bevorderen. Door materialen (zoals banken, tafels, heaters, etc) kosteloos uit te lenen wil Moerdijk Leeft dit soort initiatieven stimuleren en daar op een duurzame manier aan bijdragen. Moerdijk Leeft bestaat sinds 2009. Het college en Woonkwartier hebben recent de samenwerking geëvalueerd. De gemeente en Woonkwartier hebben samen besloten om Moerdijk Leeft voor zeker 5 jaar door te zetten en vooral verder in te zetten op de bekendheid. De samenleving verandert snel. Daarom evalueren we over vier jaar weer en kijken welke behoefte er dan leeft in de gemeente. Het aantal uitleningen stijgt elk jaar gestaag. Van 16 in 2010 naar 36 in 2017. Een mooi aantal maar dat mogen er best nog meer zijn. Dat doen we onder andere door de website een moderne uitstraling te geven met een betere gebruikerservaring en een eenvoudiger aanvraagproces. Verder gaan we aan de slag om te zorgen dat gebruikers spullen ook op vrijdag kunnen ophalen. Hierdoor sluit Moerdijk Leeft beter aan bij de behoefte van onze inwoners. Ook investeren we € 2.500,- euro aan een uitbreiding van het materiaalaanbod. Uiteraard maken we ook een communicatiecampagne om de naamsbekendheid verder te vergroten. In de samenwerking zorgt Woonkwartier voor het beheer en de vervanging van de materialen en de gemeente zorgt de gemeente voor de aanschaf van de opslagcontainers (die werden tot nu toe gehuurd) en voor de website. De gemeente en Woonkwartier dragen beiden bij in de kosten om Moerdijk Leeft de komende vijf jaar door te zetten. De verdeling is op basis van de verhouding tussen het aantal koop- en huurwoningen in de gemeente Moerdijk. Dat is ongeveer 70% - 30%. Met toevoeging van de kosten voor aanschaf van de opslagcontainers en website komen de totale kosten voor de komende vijf jaar voor de gemeente Moerdijk op € 9.900,-.