Besluitenlijst B&W vergadering 18 december 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 18 december 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. KlijsĀ  burgemeester
E. SchoneveldĀ  wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
M.J.A. Hiel loco-secretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
D.J. Brummans wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 11 december 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 11 december 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst extra collegevergadering 13 december 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.