Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 24 juli 2018

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.