Afwijkingsbesluit van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Moerdijk t.b.v. het afsluiten van een nieuw contract met Stadsbeheer b.v. voor de v

Het college besluit:

  1. Voor de vervanging van de huidige VTH-applicatie (vergunningverlening, toezicht en handhaving) FORMS naar LEEF af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Moerdijk (juli 2017) en hiervoor geen nationaal openbare aanbestedingsprocedure te volgen.
  2. Overeenkomstig de uitgebrachte offerte van Stadsbeheer b.v. d.d. 22 juni 2018 (kenmerk: OPP00013112) een contract van maximaal 4 jaar aan te gaan voor de levering van de VTH-applicatie LEEF.

Sinds 2005 maakt het team VTH gebruik van de applicatie SBA FORMS voor de registratie van de VTH-werkprocessen, het opstellen van jaarplanningen en de monitoring van en jaarlijkse verslaglegging over de uitvoering van de gemeentelijke VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Deze applicatie is binnen afzienbare tijd niet meer in staat om aan de huidige (o.a. gebruiksvriendelijkheid en digitaal werken) en toekomstige gebruikswensen (Omgevingswet) te voldoen. De leverancier (Stadsbeheer b.v.) heeft hierop tijdig ingespeeld door eind 2017 een nieuwe applicatie, genaamd LEEF, te lanceren. De nationaal openbare aanbestedingsprocedure is op de vervanging van de applicatie van toepassing. Het college ziet diverse voordelen om de aanbesteding een-op-een te gunnen aan Stadsbeheer b.v. en heeft daarom besloten van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Moerdijk (juli 2017) af te wijken.