Benoeming lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening Midden-West-Noord (RAV MWN) voor de collegeperiode 2018 – 2022

Het college besluit:
De raad voor te stellen de heer E. Schoneveld voor de collegeperiode 2018 – 2022 te benoe-men als lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening Midden-West-Noord (RAV MWN)

De gemeente Moerdijk neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Midden-West-Noord (RAV MWN). De benoeming van de leden van het Algemeen Bestuur valt gelijk met de collegeperiode. Voor de collegeperiode 2018 – 2022 dienen de leden daarom opnieuw te worden aangewezen. Op dit moment heeft wethouder E. Schoneveld zitting in het Algemeen Bestuur en is er geen plaatsvervanger. Voorstel is de heer Schoneveld ook voor de collegeperiode 2018 – 2022 te benoemen.