Vaststelling datum voorzienbaarheid van schade in verband met verzoeken om nadeelcompensatie werkzaamheden voor het Centrumplan Zevenbergen

Vertrouwelijk besluit d.d. 18-09-2018, vanaf heden openbaar
Het college besluit:
Vaststelling datum voorzienbaarheid van schade op 25 oktober 2012.

In verband met de werkzaamheden voor het Centrumplan Zevenbergen is het van belang om de datum van voorzienbaarheid van schade vast te stellen, omdat deze datum bepalend is bij vaststelling van schade. Vanaf deze datum is het voor de betreffende eigenaar/ondernemer voorzienbaar geweest dat er ontwikkelingen zijn die schade tot gevolg kunnen hebben. Indien na deze datum geïnvesteerd wordt in onroerend goed of een onderneming, komt de schade die door de ontwikkelingen geleden wordt, niet voor vergoeding in aanmerking.