Afwijken aanbestedingsregels Expeditie Haringvliet

Het college besluit:
1. De opdracht om de Expeditie Haringvliet te gunnen aan het lokale samenwerkingsverband Hoeksche Vaart – Linquenda.
2. Hier voor af te wijken van de aanbestedingsregels.
3. Akkoord te geven aan Goeree-Overflakkee om de opdracht aan de ondernemers ook namens gemeente Moerdijk te gunnen.

In 2019 wordt Expeditie Haringvliet uitgevoerd door het lokale samenwerkingsverband Hoeksche Vaart – Linquenda. Om dit mogelijk te maken heeft het college besloten af te wijken van de aanbestedingsregels.