Mw. D.J. Brummans

Gegevens over Mw. D.J. Brummans
Naam: Mw. D.J. Brummans
Achternaam Brummans
Voornaam Désirée
Voorletters D.J.
Functie(s): Wethouder, 3e Loco-burgemeester
Rollen: Lid College
Telefoon (mobiel): 14 0168
E-mailadres:
Nevenfuncties (pdf): Nevenfuncties
Nevenfuncties:
  • Adviseur Westende Landbouw
Portefeuille:
  • Ruimtelijke Ordening
  • Wonen
  • Openbare Ruimte
  • Duurzaamheid

Vervanging portefeuille: wethouder C.J.A. van Dorst