Gemeentelijke organisatie

De organisatie van de gemeente Moerdijk bestaat uit het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Het bestuur bestaat uit drie bestuursorganen:

De ambtelijke organisatie wordt aangestuurd door een directieteam bestaande uit de gemeentesecretaris en de directeur bedrijf en dienstverlening. Onder de ambtelijke organisatie vallen diverse afdelingen. Een schematische weergave van de organisatie vindt u in het organogram.