Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. De historische gegroeide veelheid aan wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving wordt hierbij geapos;efntegreerd in één nieuw stelsel. Het is een veranderproces en dat kost tijd. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking en de einddatum voor de transitie van de Omgevingswet is 1 juli 2029. Gemeenten bereiden zich voor op de Omgevingswet door te leren werken mét en volgens de wet. Met de naderende inwerkingtreding van de wet is het zaak om binnen de gemeente Moerdijk een implementatieplan op te stellen. Hierdoor zijn we tijdig klaar om te werken mét en volgens de Omgevingswet.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Eelke de Rooij
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl