Havenstrategie Moerdijk 2030

Port of Moerdijk is in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Deze ambitie is opgenomen in de Havenstrategie Moerdijk 2030 uit 2014.

Uitvoeringsagenda 2018

Een aantal vraagstukken uit de Havenstrategie Moerdijk 2030 blijkt complex en vraagt om een meerjarige aanpak gericht op de doorontwikkeling van het gebied als innovatief ecosysteem. In de nieuwe Uitvoeringsagenda 2018 staan de strategische opgaven die nodig zijn om dit doel te bereiken. Het bijbehorende projectportfolio bevat projecten die voor de toekomstige ontwikkeling van het haven- en industrieterrein het verschil gaan maken. Denk aan het realiseren van een koploperspositie als Haven van de toekomst met digitalisering of een collectieve versterking van biobased chemie en circulaire economie om de duurzaamheidsambities te verwezenlijken.

In de Uitvoeringsagenda staat de balans tussen people, planet, profit zoals is omschreven in de Havenstrategie 2030 nog steeds centraal. Ook blijven de organisaties inzetten op de thema’s die geen versnelling nodig hebben.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Joost Frijters
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website http://www.moerdijk.nl