Ontwikkeling Fijnaart West

Nadat de afgelopen jaren verscheidene inbreidingslocaties zijn ingevuld (Witte Roos, sportpark Margrietstraat, Greenery/bandenmarkt, Nieuwkerk/Deltaparel, oude MAVO) is het tijd voor de eerste uitbreidingslocatie sinds de jaren '80. Het is de bedoeling om de westelijke zijde van Fijnaart uit te breiden met maximaal 120 woningen.

Stand van zaken

 • Er is een flexibel plan bedacht, waarbij er vrije kavels uitgegeven kunnen worden voor de zelfbouw van grondgebonden woningen voor een zo'n breed mogelijke doelgroep;
 • Het betreft een ontwikkeling op eigen grond waarbij de gemeente de volledige regie heeft;
 • Afhankelijk van de vraag, zijn maximaal 120 woningen mogelijk;
 • Op 30 mei 2016 vond de startbijeenkomst van het project plaats ten overstaande van de omwonenden van het plangebied
 • Op 19 december 2016 vond een algemene informatieavond plaats waar de stedenbouwkundige structuur van de wijk is toegelicht.
 • Op 22 juni 2017 heeft de gemeenteraad een 'go-besluit' genomen op grond van gebleken haalbaarheid van het project, op grond van een verrichte haalbaarheidsstudie.
 • De eerste versie van het bestemmingsplan (voorontwerp) heeft tussen 18 januari 2018 en 1 maart 2018 ter inzage gelegen. Daarnaast heeft er op 22 februari jl. een inspraakavond plaatsgevonden in het kader van dit voorontwerp.
 • De tweede versie van het bestemmingsplan (ontwerp) heeft tussen 30 augustus tot en met 10 oktober 2018 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend.
 • De gemeenteraad heeft op 7 februari 2019 het bestemmingsplan vastgesteld. Op 9 mei 2019 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
 • Op 24 juni 2019 vond de eerste informatieavond plaats over de bouwmogelijkheden van de nieuwe wijk en de wijze van kaveluitgifte. Na de zomervakantie volgt een tweede sessie voor diegenen die de eerste sessie hebben moeten missen. In het najaar wordt formeel de inschrijving geopend.
 • De zomerperiode zal worden aangewend om de locatie voor te belasten, en in het najaar wordt de wijk bouwrijp gemaakt. Vanaf medio februari 2020 zullen de eerste zelfbouwers van Fijnaart en omstreken ter plekke aan de slag kunnen.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider AndrĂ s Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl