Windpark Oud Dintel

In samenwerking met Raedthuys Windenergie B.V., initiatiefnemer , heeft de gemeente het windenergiepark gerealiseerd aan de Rolleplaatweg te Heijningen. De ambitie van 16 Megawatt (5 turbines) is gehaald. Daarmee kan een elektriciteitsproductie worden behaald die vergelijkbaar is met het verbruik van ruim 13.000 huishoudens.

Stand van zaken

Op 21 oktober 2008 hebben bovengenoemde partijen de startovereenkomst ondertekend. Op 16 juli 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het vervolg van het project. De gemeente was bereid planologisch medewerking te verlenen aan het initiatief op voorwaarde dat initiatiefnemer een milieueffectrapportage op zou stellen. De gemeenteraad heeft op 17 maart 2011 de kadernota richtlijnen MER vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 7 februari 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 23 juli 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaard. Daarmee was het bestemmingsplan onherroepelijk. Voor de bouw van de windturbines is een omgevingsvergunning verleend. Het beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning is ongegrond verklaard. Volgens planning is 2e in september 2015 gestart met de realisatie van het windturbinepark. De oplevering was 2e kwartaal 2016. Het project is gereed en in werking.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Tino de Jong
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Raedthuys b.v.

de heer D.J. Matthijsse
Hengelosestraat 569
7521AG Enschede

Tel 053 - 430 30 00
Fax 053 - 430 45 28
Website www.raedthuys.nl

Documenten