Integrale ontwikkeling Helwijk - Deellocatie van der Linden

Op de locatie van voormalig garagebedrijf Van der Linden willen Woonkwartier en de gemeente Moerdijk de diversiteit van het woningaanbod in Helwijk vergroten, door een appartementencomplex van 12 appartementen te ontwikkelen.

Stand van zaken

De gemeente Moerdijk en Woonkwartier hebben begin 2013 een locatieontwikkelingsovereenkomst afgesloten om te komen tot de realisatie van 12 appartementen op de locatie van het voormalige garagebedrijf Van der Linden in Helwijk.

Om het realiseren van deze appartementen mogelijk te maken is een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Op 8 mei 2014 heeft de gemeente Moerdijk dit bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dit vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 26 november 2014 heeft de Raad van State het ingestelde beroep ongegrond verklaard. Na verlening van de omgevingsvergunning is gestart met de bouw in juni 2015.
Het complex op 1 april 2017 opgeleverd. Het openbaar gebied is eind oktober 2017 gereedgemaakt. Project is opgeleverd.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Tino de Jong
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Woonkwartier

mevrouw B. Walet
Postbus 10
4760AA Zevenbergen

Mail
Website http://www.woonkwartier.nl