Centrumplan Klundert

Het project Centrumontwikkeling Klundert richt zich op de visievorming voor het centrum Klundert en de functies die daarin thuis horen. De visie is tot stand gekomen in samenspraak met alle belanghebbenden; een klankbordrol is weggelegd bij de stadstafel in het gebiedsplan Klundert, het Klundertse Ondernemers Vereniging (KOK) en bewoners van het centrumgebied. Op dit moment worden er aan de hand van de vastgestelde visie uitvoeringsprogramma's geformuleerd en doorgerekend.

Stand van zaken

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten de Centrumvisie vast te stellen. Het projectgebied is het zogenaamde kernwinkelgebied, bestaande uit de Voorstraat, Molenstraat, Westerstraat en de parkeerplaats aan de Zevenbergschen Poort. In de visie zijn de analyses over bestaande en toekomstige situatie van detailhandel, horeca en andere centrumfuncties verwoord. Een aantal voorgestelde acties zijn reeds in uitvoering gebracht, waaronder het gebruik van de vlonders voor horecadoeleinden. In overleg met de stadstafel, het KOK en bewoners worden de nog niet gerealiseerde speerpunten voor het kernwinkelgebied (verder) uitgewerkt met als doel het kwalitatief opwaarderen van het centrum. Voorstellen die uitgewerkt worden zijn onder andere het herstraten van de Voorstraat en Molenstraat, het aanlichten van bomen en het verfraaien middels meer bloemen.
Verwacht wordt eind 2019 een integraal plan te hebben voor de herinrichting van het kernwinkelgebied. Deze wordt vervolgens gepresenteerd aan omwonenden, ondernemers en gebruikers.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl