Centrumplan Klundert

Het project Centrumontwikkeling Klundert richt zich op de visievorming voor het centrum Klundert en de functies die daarin thuis horen. De visie is tot stand gekomen in samenspraak met alle belanghebbenden; een klankbordrol is weggelegd bij de stadstafel in het gebiedsplan Klundert en het Klundertse Ondernemers Vereniging (KOK). Op dit moment worden er aan de hand van de vastgestelde visie uitvoeringsprogramma's geformuleerd en doorgerekend.

Stand van zaken

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten de Centrumvisie vast te stellen. In deze visie, opgesteld door het bureau Eldering, zijn de analyses over bestaande en toekomstige situatie van detailhandel, horeca en andere centrumfuncties verwoord. Een aantal voorgestelde acties zijn reeds in uitvoering gebracht, waaronder het gebruik van de vlonders voor horecadoeleinden. In overleg met de stadstafel en het KOK worden de nog niet gerealiseerde speerpunten (verder) uitgewerkt met als doel het kwalitatief opwaarderen van het kernwinkelgebied. Voorstellen die uitgewerkt worden zijn onder andere het herstraten van de Voorstraat en Molenstraat, het aanlichten van bomen en het verfraaien middels meer bloemen.
Verwacht wordt medio 2018 een integraal plan te hebben voor de herinrichting van het centrum kerngebied.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl