Herontwikkeling Rk-Kerk Moerdijk

Doelstelling van dit project is de sloop van de Rk-Kerk in Moerdijk, met behoud van de kerktoren, en herontwikkeling van dit perceel, mogelijk samen met het kruisgebouw van Mark en Maas en de woningbouwkavels aan de Steenweg 45, tot een dorpshart met voorzieningen voor jong en oud.

Stand van zaken

Naar aanleiding van het gebiedsplan voor Moerdijk, is de projectdoelstelling gewijzigd van 'woningbouw' op de kerklocatie naar de creatie van een 'dorpshart' met voorzieningen voor jong en oud. Naar aanleiding van ideeën die er in het dorp leefden is het ontwerpproces aanbesteed aan het bureau Poelmans-Reesink uit Arnhem. Samen met een Moerdijkse werkgroep zijn de ideeën vertaald in een ontwerp van het gebied. De invulling van de speelzone die aan de Kloosterstraat-zijde komt te liggen, is tot stand gekomen op basis de voorkeuren van de leerlingen van de Klaverhoek. Door een groep fanatieke Moerdijkers is er middels crowdfunding aanvullend geld vergaard om deze zone op te waarderen met een aantal toestellen die ook door mensen met een beperking gebruikt kunnen worden.

Het perserveerwerk van de kerk loopt nog door tot begin februari. In januari wordt het hoge dak van de fae7ade van de kerk nog constructief verstevigd en vernieuwd en er wordt nog een tweetal windverbanden geplaatst tussen kolommen achter de fae7ade. Hierna neemt de aannemer voor de realisatie, de firma De Krom, het over.
---
Tevens onderdeel van het projectgebied is de locatie aan de Steenweg 45, waar tussen de 1 en 4 woningbouwkavels beschikbaar zijn! Meer informatie hierover kunt u vinden op de webpagina www.moerdijk.nl/steenweg. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Andre1s Incze van de gemeente Moerdijk. Zie ondergenoemde contactgegevens.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Andràs Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Woonkwartier

de heer K. Bulthuis
Postbus 10
4760AA Zevenbergen

Tel 0168 - 350 000
Mail
Website http://www.woonkwartier.nl/