Herontwikkeling Rk-Kerk Moerdijk

Doelstelling van dit project is de sloop van de Rk-Kerk in Moerdijk, met behoud van de kerktoren, en herontwikkeling van dit perceel, mogelijk samen met het kruisgebouw van Mark en Maas en de woningbouwkavels aan de Steenweg 45, tot een dorpshart met voorzieningen voor jong en oud.

Stand van zaken

Naar aanleiding van het gebiedsplan voor Moerdijk, is de projectdoelstelling gewijzigd van 'woningbouw' op de kerklocatie naar de creatie van een 'dorpshart' met voorzieningen voor jong en oud. Naar aanleiding van ideeën die er in het dorp leefden is het ontwerpproces aanbesteed aan het bureau Poelmans-Reesink uit Arnhem. Samen met een Moerdijkse werkgroep zijn de ideeën vertaald in een ontwerp van het gebied. Voor de invulling van de speelzone in het dorpshart worden de kinderen van basisschool de Klaverhoek gevraagd om een keuze te maken uit ontwerpen die door 3 verschillende bureaus zijn uitgedacht. De rest van het ontwerp wordt op dit moment uitgewerkt tot een bestek dat gebruikt kan worden om voor uitvoering aan te besteden. De projectexploitatie van het project is op 1 maart 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 28 mei 2018 wordt de gemeente officieel eigenaar van de voormalige kerk. Met ingang van juni zal Beelen Sloopwerken op terrein actief zijn om de partiële sloop van de kerk voor te bereiden. Met ingang van 21 juni zal men het grove sloopwerk gaan verrichten. Dat zal ongeveer een maand gaan duren. Hierna zal het sloopafval worden afgevoerd en het resterende betonskelet worden bewerkt/gepreserveerd. Eind augustus is dat proces afgerond, waarna het de bedoeling is dat in de loop van september de aannemer voor de aanleg van het dorpshart aan de slag kan.


---
Tevens onderdeel van het projectgebied is de locatie aan de Steenweg 45, waar tussen de 1 en 4 woningbouwkavels beschikbaar zijn! Meer informatie hierover kunt u vinden op de webpagina www.moerdijk.nl/steenweg. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Andre1s Incze van de gemeente Moerdijk. Zie ondergenoemde contactgegevens.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Andràs Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Woonkwartier

de heer K. Bulthuis
Postbus 10
4760AA Zevenbergen

Tel 0168 - 350 000
Mail
Website http://www.woonkwartier.nl/