Realisatie aanleunwoningen De Westhoek

Dit project voorziet in de herinrichting van een terrein nabij rusthuis De Westhoek aan het Wilhelminapark in Zevenbergen. Het is de bedoeling om hier 11 huurappartementen voor senioren ('aanleunwoningen') te bouwen en tevens de bestaande ontsluiting naar de openbare weg en de parkeersituatie van De Westhoek aan te passen. De ontwikkeling omvat de locatie van de huidige woning aan het Wilhelminapark 16 en een aangrenzende strook openbaar groen. Initiatiefnemers voor dit project zijn de Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen en woningbouwcorporatie Woonkwartier.

Stand van zaken

Nadat de bestemmingsplanprocedure voor dit project succesvol was afgerond, bleven bouwactiviteiten door de woningbouwcorporatie uit wegens veranderde regelgeving vanuit Rijkswege. Het project heeft vervolgens 5 jaar stilgelegen. Recentelijk zijn er nieuwe ontwikkelingen te constateren, doordat een projectontwikkelaar interesse heeft geuit om de bouw van 11 appartementen ter plekke alsnog uit te voeren. Op dit moment is de gemeente (alsmede de andere twee grondeigenaren ter plekke; Woonkwartier en Estea) met deze partij in onderhandeling.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider AndrĂ s Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen

de heer C.K. Nelemans
Prins Bernhardstraat 1
4761AJ Zevenbergen

Tel 0168 - 324 750
Fax 0168 - 325 646

Woonkwartier

de heer Jaap Bouwer
Postbus 10
4760AA Zevenbergen

Tel 0168 - 350 000
Mail
Website http://www.woonkwartier.nl/