Realisatie aanleunwoningen De Westhoek

Dit project voorziet in de herinrichting van een terrein nabij rusthuis De Westhoek aan het Wilhelminapark in Zevenbergen. Het is de bedoeling om hier 11 appartementen te bouwen en tevens de bestaande ontsluiting naar de openbare weg en de parkeersituatie van De Westhoek aan te passen. De ontwikkeling omvat de locatie van de huidige woning aan het Wilhelminapark 16 en een aangrenzende strook openbaar groen. Initiatiefnemers voor dit project zijn Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars B.V.

Stand van zaken

Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars B.V. beoogt op deze locatie in 2019 te starten met de bouw van 11 koopappartementen. Voor de benodigde grond heeft men overeenstemming bereikt met gemeente, Estea en Woonkwartier. Verkoop verloopt via Hoogdalem Makelaardij.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider AndrĂ s Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen

de heer C.K. Nelemans
Prins Bernhardstraat 1
4761AJ Zevenbergen

Tel 0168 - 324 750
Fax 0168 - 325 646

Woonkwartier

de heer Jaap Bouwer
Postbus 10
4760AA Zevenbergen

Tel 0168 - 350 000
Mail
Website http://www.woonkwartier.nl/

Hoogdalem Makelaardij

de heer Jasper van Hoogdalem
Langenoordstraat 103
4761DK Zevenbergen

Tel 0168- 37 15 73
Mail
Website www.hoogdalem-makelaardij.nl

Willigen Partners Vastgoed Ontwikkelaars B.V.

de heer Michel van Es
Herculeslaan 24
3584AB Utrecht

Tel 030-2271621
Fax 0168 - 325 646