Golfbaan - deponie Zevenbergen

De gemeentelijke stort is al jaren buiten gebruik en de regionale stortplaats is recentelijk gesloten. Het doel van dit project is om in nauwe samenwerking met Intergolf Moerdijk op deze locatie globaal gelegen tussen Rijksweg A-17 en Dikkendijk in Zevenbergen, een 27 holes golfbaan en een 9 holes par baan aan te leggen.

Stand van zaken

Door de initiatiefnemer Intergolf Moerdijk is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de aanleg van een golfbaan ter plaatse van de vuilstort in Zevenbergen zowel ruimtelijk als financieel haalbaar is. Tevens is er tussen de gemeente en Intergolf een locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten. Het noodzakelijke nieuwe bestemmingsplan is op 25 oktober 2012 vastgesteld. Door het besluit van de Raad van State van 13 maart 2014 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Start voorbereiding aanleg van de golfbaan en voorzieningen is gepland vanaf eind 2016. Dit is afhankelijk van de overdracht van de gronden vanuit Nazorg v.m. Regionale Stortplaatsen aan Intergolf Moerdijk en het besluit tot geslotenverklaring van de gronden van de voormalige regionale stort. Dit dient vanuit de provincie geregeld te worden. Verwachting 1 juli 2019. Start realisatie niet eerder dan 4e kwartaal 2019.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Tino de Jong
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Bancken Advies b.v.

De heer L.C.M. Bancken
Coebelweg 249
2324KZ Leiden

Intergolf Moerdijk b.v.

De heer ir. R. van Spronsen
Zwaardstraat 16
2584TX 'S-Gravenhage

Fax 070 - 358 72 59