Kop Roode Vaart

Dit project heeft tot doel een goede stedenbouwkundige invulling te geven aan een verrommeld en verwaarloosd gebied gelegen aan de Roode Vaart. Het projectgebied beslaat het braakliggend gebied aan de Generaal Allenweg en een deel van het gebied aan de Huizersdijk. Beoogd wordt om ruimte te bieden aan een divers en hoogwaardig aanbod van wooneenheden (vrijstaand, tweekappers, patio, rij en appartementen).

Stand van zaken

Op dit moment vindt er studie plaats naar de haalbaarheid van een nieuwe ontwikkeling van de Kop Roode Vaart samen met ontwikkelaar Van Wanrooij. Er worden stappen gezet om de samenwerking met de ontwikkelaar vast te leggen in een Locatieontwikkelingsovereenkomst. Naar verwachting zal er medio 2019 over de toekomst van het gebied Kop Roode Vaart een voorstel voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Zodra er concreet zicht is op doorgang van het project, zal er een informatiebijeenkomst georganiseerd worden.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl