Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek

Het doel van het project Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek is om te komen tot een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem van De Hoeksteen door renovatie van de bestaande huisvesting. Vanuit de wens tot multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw wordt onderzocht of een combinatie met aan het onderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen mogelijk gemaakt kan worden.

Stand van zaken

Op 8 december heeft de gemeenteraad het startdocument vastgesteld. In dit startdocument staan de kaders opgenomen waarbinnen het project gerealiseerd moet worden. Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de haalbaarheid voor vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw. Hierbij worden ook andere sociaal maatschappelijke accommodaties uit Zevenbergschen Hoek betrokken, zoals de kinderopvang en het gemeenschapshuis. Het eerste deel van het onderzoek omvat de locatiekeuze. Hiervoor is een zoekgebied aangewezen. Eind 2018 zal de locatie-uitwerking ter besluitvorming aan de raad voorgelegd wordt. De doorlooptijd van het complete project bedraagt circa 6 jaar.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Projectleider Wendy Roelen

Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0186
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Gerelateerde website's

fout