Provincie Noord-Brabant presenteert voorkeursalternatief N285 Klundert-Wagenberg

Geplaatst: 22-12-2020

Samen met de gemeenten Moerdijk en Drimmelen heeft de provincie een planstudie uitgevoerd naar kleinschalige verbeteringen bij het groot onderhoud aan de N285. Dit om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de N285 tussen Klundert en Wagenberg voor de komende tien jaar goed te onderhouden en veilig in te richten. Daarnaast is er een groenplan ontwikkeld voor de omgeving van de N285. Het betreft het gedeelte van de N285 tussen Klundert en de aansluiting met de A59 (zuidelijk van Wagenberg). 

Presentatie voorkeursalternatief

Vier klankbordgroepen hebben het projectteam hierbij geadviseerd. De klankbordgroepen bestaan uit omwonenden, wijkverenigingen en belangenorganisaties op het gebied van landbouw, natuur en mobiliteit. In het voorkeursalternatief staan de belangrijkste knelpunten met de oplossingen die door de klankbordgroep gedragen zijn. Een opsomming van de belangrijkste maatregelen:

  • Het aanleggen van een rotonde ter hoogte van de kern Langeweg.
  • Het aanleggen van één extra rijstrook bij de aansluiting op de A59/N285.
  • Het aanpassen van de fietsoversteek Hoevenseweg. 
  • Het toepassen van een poortconstructie aan de oost- en westzijde van de kern Langeweg en het inrichten van de weg om de snelheid van verkeer te laten afnemen.
  • Het aansluiten van de parallelweg bij de oversteek Galgenweg op de nieuwe rotonde noordelijke randweg Zevenbergen.
  • Uitvoering van een groenplan met meer variatie aan groen om ziektes als de Essentaksterfte te voorkomen en biodiversiteit te verbeteren.

Via www.brabant.nl/n285 kunt u in de informatiefolder een weergave van de voornaamste knelpunten en maatregelen vinden. 

Planning

De planstudie wordt bestuurlijk afgestemd met de regio op de ontwikkeldagen in december. Om het voorkeursalternatief te kunnen uitvoeren moeten er een aantal gronden worden verworven. Met de betreffende perceeleigenaren zijn inmiddels de eerste gesprekken gevoerd. Het contract voor de aannemer wordt opgesteld, in dit contract wordt de aannemer uitgedaagd om de werkzaamheden uit te voeren met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Afhankelijk van de voortgang van de vergunningen, procedures en grondaankoop is het de verwachting is dat de werkzaamheden in 2023 uitgevoerd kunnen worden.

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Wim Schot (omgevingsmanager provincie Noord-Brabant): n285@brabant.nl.

Voor meer informatie kunt u de projectwebsite bezoeken.