Referendum 6 april 2016

Op 6 april 2016 is in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kon stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.

De uitslag van het referendum in Moerdijk!

Het aantal kiesgerechtigden: 28535
Opkomstpercentage: 30,9%
Voor: 2701
Tegen: 5976
Blanco stemmen:  47
Ongeldige stemmen: 91

Uitslag per stembureau (24 kB)