Restafval: ondergrondse container of container aan huis?

Heeft u thuis een brief ontvangen om uw voorkeur voor de kern door te geven? Hier vindt u nogmaals alle informatie en meer veelgestelde vragen.

Heeft u thuis een brief ontvangen om uw voorkeur voor de kern door te geven? Hier vindt u nogmaals alle informatie en meer veelgestelde vragen.

Als u uw huisvuil goed scheidt, dan blijft er gemiddeld nog maar een kleine pedaalemmerzak aan restafval per week over. Waar u dit restafval straks moet weggooien, na de invoering van het nieuwe inzamelsysteem, daarover moet per kern een besluit worden genomen.

Er zijn voor iedere kern twee mogelijkheden: één container aan huis die 1x per 4 weken wordt geleegd óf zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt. Deze keuze (voor het restafval) die de kern maakt geldt in dat geval voor het hele dorp/stad.

De keuzes van het nieuwe inzamelsysteem voor het gedeelte van restafval

In het buitengebied en gebieden met weinig huizen (lintbebouwing) krijgt men voor restafval sowieso een container aan huis. 

Het keuzeproces

Fase 1 (gebied Oost): De kernen die in fase 1 aan de beurt zijn (Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en Langeweg) hebben in maart 2017 door middel van een stemming per huishouden gekozen voor de variant van hun voorkeur. De uitslag hiervan leest u in dit nieuwsbericht: Meerderheid inwoners Zevenbergschen Hoek, dorp Moerdijk en Langeweg kiest voor ondergronds inzamelen. Het nieuwe inzamelsysteem is in dit gebied in juli 2017 ingevoerd.

Fase 2 (gebied west): De kernen die in fase 2 aan de beurt zijn (Noordhoek, Fijnaart, Heijningen, Willemstad, Helwijk en Standdaarbuiten) hebben eind mei/begin juni 2017 door middel van een stemming per huishoudens gekozen voor de variant van hun voorkeur. De uitslag hiervan leest u in dit nieuwsbericht: Meeste inwoners kiezen voor ondergronds inzamelen in ‘gebied west’. De gemeente heeft de inwoners inmiddels huis-aan-huis geïnformeerd over de uitslag. Meer informatie over de planning.

Fase 3 (gebied midden): In fase 3 zijn Klundert en Zevenbergen aan de beurt. De kern van Klundert heeft in september door middel van een stemming per huishouden gekozen voor de variant van hun voorkeur. De uitslag hiervan leest u in dit nieuwsbericht: Meeste inwoners Klundert kiezen voor ondergronds inzamelen. De gemeente heeft de inwoners half oktober huis-aan-huis geïnformeerd over de uitslag en het vervolg. Meer informatie over de planning.

De kern van Zevenbergen heeft in november door middel van een stemming per huishouden gekozen voor de variant van hun voorkeur. Men kon stemmen t/m 13 november 2017. De resultaten zijn bekend, stemmen is niet meer mogelijk.
De uitslag hiervan leest u in dit nieuwsbericht: Zevenbergen kiest overtuigend voor ondergrondse containers voor restafval  De gemeente informeert de inwoners zo spoedig mogelijk huis-aan-huis over de uitslag en het vervolg. Meer informatie over de planning.

Wilt u de folder nog eens teruglezen? Download hier de Folder inzameling restafval (2MB).

Download de folder

Toch nog meer vragen?

Heeft u na het lezen van de folder en de brief toch nog vragen, bekijk dan onderstaande lijst met extra vragen en antwoorden.

De kenmerken van de beide systemen hebben we voor u op een rijtje gezet in de folder onder het kopje ‘De belangrijkste kenmerken op een rij’: Folder inzameling restafval (2MB). Of deze kenmerken nadelig of voordelig zijn (ofwel voor uzelf, ofwel voor uw kern) dat is een persoonlijke mening.

Restafval is al het afval dat overblijft na het scheiden van het recyclebare of herbruikbare afval, zoals bijvoorbeeld hygiënisch papier (zoals gebruikte watjes, vochtige doekjes, maandverband), chipszakken met een aluminium laagje aan de binnenkant, stukjes rubber, stofzuigerzakken en ondefinieerbaar afval.

Zodra in uw kern het nieuwe systeem wordt ingevoerd ontvangt u een handig bewaarboekje met informatie over het inzamelen van afval en het scheiden ervan. Daarnaast vindt u alle handige scheidingsinformatie op onze website onder de kop Afval, op www.mijnafvalwijzer.nl of in de AfvalWijzer-app. Als gemeente proberen we u zo goed mogelijk voor te lichten en u te helpen.

Voor gebruikte luiers, babydoekjes of incontinentiemateriaal zijn speciale plastic zakken gratis verkrijgbaar. De speciale zakken zijn uitsluitend bestemd voor luiers (en incontinentiemateriaal). Belangrijk is om geen verpakkingen van luiers, andere plastic- of papierproducten of afval in de zakken te doen. De zakken deponeert u in de speciale containers die u vindt op een groot aantal punten in de gemeente Moerdijk: Luiers en incontinentiemateriaal.

Ja, voor de nieuwe containers die u ontvangt kunt u straks per huishouden aangeven welk formaat het beste bij u past. Hiervoor krijgt u een aparte brief thuis. 

Inderdaad, de containers zullen alleen te openen zijn met een pas. Ieder huishouden krijgt een persoonlijke pas om de dichtstbijzijnde container (+ een tweede container naar keuze) te openen.

We willen voorkomen dat inwoners uit omliggende gemeenten hun restafval deponeren in onze containers. In sommige omliggende gemeenten dienen inwoners namelijk apart/extra te betalen voor hun restafval.

Nee, de pas registreert geen gegevens van de gebruikers. Het enige dat er geregistreerd is, is welke passen toegang hebben tot welke ondergrondse containers, zodat niet iedereen er gebruik van kan maken. Het pasje is gekoppeld aan een adres (niet aan een persoon). Hier zitten geen persoonlijke consequenties aan. U hoeft niet extra te gaan betalen; restafval kunt u zo veel en zo vaak weggooien als u wilt.

Wanneer een dorp/stad kiest voor ondergrondse containers voor restafval worden op basis van een aantal criteria voorlopige locatiekeuzes bepaald. Over de voorlopige locatie bij u in de buurt wordt u schriftelijk geïnformeerd. Vervolgens kunt u hierop schriftelijk of tijdens een inloopbijeenkomst reageren. Aan de hand van de reacties en afweging van alle mogelijkheden worden de definitieve locaties bepaald. Desondanks kan er onvermijdelijk zicht zijn op een ondergrondse container door een aantal omwonenden.
(Bij het bepalen van de locaties voor het plaatsen van de ondergrondse containers voor restafval wordt rekening gehouden met o.a. bereikbaarheid, verkeersveiligheid, loopafstand, ondergrondse infrastructuur, parkeerplaatsen, bomen en groenvoorziening.)

De duobak levert niet voldoende gescheiden afval op. Het stimuleert de mensen niet voldoende, blijkt in onze gemeente. Want er zit nog bijna 90% in het restafvalvak wat geen restafval is en hergebruikt kan worden. Ook andere gemeenten zijn daarom gestopt met het gebruik van duobakken. Bovendien worden duobakken vrijwel niet meer gemaakt, dus zou het kostbaar worden als we ze behouden.

De toegang tot een tweede container is een service. Zo kunt u er eentje kiezen op een plek waar u veel komt. Bijvoorbeeld in de buurt van of op weg naar uw werk, de school, uw familie, vereniging of de supermarkt. Daarnaast kunt u deze container gebruiken als de container bij u in de buurt om wat voor reden dan ook niet toegankelijk is.

Dat heeft een technische reden: er is een maximum aantal huishoudens dat op een ondergrondse container kan worden aangesloten. Daarnaast leert de ervaring dat de meeste mensen er eentje dichtbij willen en een ‘reserve’ handig is, maar dat mensen aan meerdere weinig behoefte hebben.

Bedrijven en instellingen dienen hun afvalinzameling zelf te organiseren. Daarvoor is de gemeente niet verantwoordelijk. Maar heeft u goede ideeën, dan hoort de gemeente die graag. In bijzondere woon- of leefsituaties zoeken we sowieso naar oplossingen op maat.

Het streven van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar is een landelijke doelstelling die voor alle gemeenten geldt. De rijksoverheid heeft dit vastgelegd in de ambitie VANG (Van Afval naar Grondstof). Ook andere gemeenten zijn aan het veranderen. Sommige gemeenten hebben eenzelfde systeem als gemeente Moerdijk, bijvoorbeeld Breda en Steenbergen. Andere gemeenten maken weggooien van restafval onaantrekkelijk door een extra tarief hiervoor in te voeren. 

Vanaf 2017 werkt de gemeente Moerdijk samen met Afvalservice Breda bij de huisvuilinzameling. Zij rijden zelf rond, maar werken ook samen met bedrijven zoals Van Gansewinkel (Renewi). Er kunnen dus verschillende vuilniswagens uw grondstoffen op komen halen. 

Als zij hun restafval in een ondergrondse container zouden moeten weggooien, kan deze nooit op maximaal 300 meter loopafstand staan. Als de kern kiest voor ondergrondse containers krijgen de huishoudens in het buitengebied wel een pasje waarmee ze naar keuze een container kunnen openen.

Het invoeren van een nieuw systeem houdt geen verband met het invoeren van een betalingssysteem. Met ieder inzamelsysteem is dat namelijk mogelijk, ook bij een container aan huis. In onze gemeente is niet gekozen voor zogenaamd ‘diftar’, maar betalen we een jaarlijkse afvalstoffenheffing. Deze heffing is gebaseerd op de grootte van uw huishouden.