Geldt dit nieuwe inzamelsysteem alleen voor de gemeente Moerdijk?

Het streven van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar is een landelijke doelstelling die voor alle gemeenten geldt. De rijksoverheid heeft dit vastgelegd in de ambitie VANG (Van Afval naar Grondstof). Ook andere gemeenten zijn aan het veranderen. Sommige gemeenten hebben eenzelfde systeem als gemeente Moerdijk, bijvoorbeeld Breda en Steenbergen. Andere gemeenten maken weggooien van restafval onaantrekkelijk door een extra tarief hiervoor in te voeren.