Waarom wordt gebruik gemaakt van persoonlijke toegangspasjes?

We willen voorkomen dat inwoners uit omliggende gemeenten hun restafval deponeren in onze containers. In sommige omliggende gemeenten dienen inwoners namelijk apart/extra te betalen voor hun restafval.