Wordt dit nieuwe systeem ingevoerd omdat we in de toekomst wellicht moeten gaan betalen voor het per keer aanbieden van (rest)afval?

Het invoeren van een nieuw systeem houdt geen verband met het invoeren van een betalingssysteem. Met ieder inzamelsysteem is dat namelijk mogelijk, ook bij een container aan huis. In onze gemeente is niet gekozen voor zogenaamd ‘diftar’, maar betalen we een jaarlijkse afvalstoffenheffing. Deze heffing is gebaseerd op de grootte van uw huishouden.