Ontwerpbestemmingsplan Partiële 1e herziening Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk

Vanaf  25 juni tot en met 5 augustus 2020 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Partiële 1e herziening Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk (planidentificatie NL.IMRO.1709.1HZITMOERDIJK-BP30) ter inzage.

Plangebied en ontwikkeling

In deze gedeeltelijke herziening worden voor een drietal specifieke locaties wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast hebben actuele inzichten geleid tot aanpassingen en verduidelijkingen in de planregels. De locaties waarop deze herziening betrekking heeft zijn:

  1. Oostelijke Randweg 5 te Moerdijk (voor het bedrijf 'Overslagbedrijf Moerdijk');
  2. Westelijke Randweg 25 te Klundert (voor het bedrijf Aerospace Propulsion Products BV);
  3. Middenweg 35 te Moerdijk (voor het bedrijf 'Combined Cargo Terminal BV).

Verder zijn er op het gebied van externe veiligheid nieuwe ontwikkelingen geweest waardoor besloten is de regeling ten aanzien van de veiligheidszones in het bestemmingsplan op onderdelen te herzien.

Ter inzage

U kunt het ontwerp van het bestemmingsplan hieronder bekijken:

Reageren?

Iedereen kan tot en met 5 augustus 2020 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Partiële 1e herziening Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk”. In uw zienswijze moet u in ieder geval aangeven: uw naam en adres, de datum en een onderbouwing van uw reactie.  

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met  mevrouw D. de Kuijper van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0168.