Voorontwerpbestemmingsplan Greenbrothers, Hazeldonkse Zandweg 97a in Zevenbergen

Vanaf 17 oktober tot en met 27 november 2019 ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan Greenbrothers, Hazeldonkse Zandweg 97a in Zevenbergen ter inzage. Dit voorontwerp regelt de uitbreiding van het bestaande glastuinbouwbedrijf. De uitbreiding betreft de bouw van circa 9,6 hectare glas en een bedrijfsruimte van circa 6.500 m2. Deze uitbreiding vindt plaats op de nog onbebouwde grond tussen de bestaande kassen van dit bedrijf en het naastgelegen glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 93. De te realiseren kassen hebben een totale bouwhoogte van circa 8 meter. De bedrijfsruimte heeft een totale bouwhoogte van circa 10 meter. Het bestemmingsplan bevat daarnaast een plan voor een groene inrichting van het perceel. Het bestemmingsplan sluit het gebruik van assimilatiebelichting niet uit. U kunt het plan hieronder bekijken.

Reageren?

Iedereen kan tot en met 27 november 2019 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of stuurt u aan info@moerdijk.nl, o.v.v. “Inspraakreactie bestemmingsplan Hazeldonkse Zandweg 97A”.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u, tijdig,  vooraf een afspraak maken met mevrouw D. de Kuijper via telefoonnummer 14 0168.

Downloads