Samen op weg naar een Waterproof Fijnaart: sluit aan en maak het verschil!

Geplaatst: 2-5-2016

Tijdens de dorpsavond op 22 februari 2016 gaven waterschap Brabantse Delta en gemeente Moerdijk inzicht in de maatregelen die ze gaan nemen om wateroverlast in Fijnaart te verminderen. Deze maatregelen zijn samen met een aantal inwoners en agrariërs van Fijnaart bedacht. Dit gebeurde tijdens speciaal georganiseerde bijeenkomsten. Voor de vervolgstappen willen het waterschap en de gemeente meer inwoners betrekken. Daarom is er een nieuwe werkgroep aan de dorpstafel. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Wat gaat er gebeuren?

Waterschap Brabantse Delta en gemeente Moerdijk gaan de komende jaren onder andere waterbergingen aanleggen, waterstanden met agrariërs afstemmen en regenwater niet meer via het rioolafvoeren. Deze maatregelen dragen bij aan het verminderen van wateroverlast, zodat de wateropslag, -doorstroming en -verdeling beter wordt geregeld. U kunt alle maatregelen lezen op de website van waterschap Brabantse Delta.

Heeft u de oplossing?

Door de klimaatveranderingen moet er in Fijnaart nog veel meer gebeuren. Het waterschap en de gemeente willen daarom samen met inwoners hiermee aan de slag. Uw idee, kans of oplossing om te zorgen voor een waterproof Fijnaart willen wij graag horen. De eerste bijeenkomst van deze nieuwe werkgroep van de dorpstafel is op dinsdagavond 17 mei van 19:00 tot 21:30 uur in de Parel in Fijnaart.

Heeft u last van water of ervaring met wateroverlast, een goed idee of wilt u actief betrokken worden bij de werkgroep? Stuur dan een mail naar info@gebiedsplannen.nl onder vermelding van “Samen op weg naar een Waterproof Fijnaart”.


 

Projecten