Samenscholingsverbod parkeerplaats bij zwembad De Bosselaar

Geplaatst: 2-10-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Al geruime tijd veroorzaken jongeren in de avond en nacht overlast op de parkeerplaats bij zwembad De Bosselaar aan de Vaandelweg in Zevenbergen. Om dit tegen te gaan, geldt vanaf 1 oktober 2019 een samenscholingsverbod.

De afgelopen tijd hebben politie, jongerenwerk en het team Toezicht & Handhaving van de gemeente belangrijke stappen gezet om de overlast aan te pakken. Met de jongeren is gesproken over hun gedrag, er is veelvuldig gecontroleerd, het toegangshek bij de ingang van het zwembad is verplaatst en er zijn verkeersdrempels geplaatst.

Overlast

Ondank de inspanningen van de partijen neemt de overlast op de parkeerplaats niet af. Omwonenden en bezoekers aan de tennisvereniging en het zwembad voelen zich onveilig en geïntimideerd door grote groepen jongeren. Er is nog steeds sprake van geluidsoverlast, intimiderend gedrag, te hard rijdende auto’s, vernielingen, het buiten openingstijden zwemmen in het zwembad, afvaldumpingen en dealen van drugs vanuit auto’s. 

Extra maatregel: samenscholingsverbod

Om doeltreffender te kunnen optreden tegen de overlast, neemt de gemeente een aanvullende maatregel. Per 1 oktober 2019 geldt een samenscholingsverbod tussen 20.00 en 6.00 uur. Dit wordt strikt toegepast. 

Evaluatie

De maatregel geldt voor de duur van drie maanden, van 1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. Daarna volgt een evaluatie waaruit moet blijken of de maatregel doeltreffendheid is.