SchuldHulpMaatje Moerdijk werkt ook in coronatijd

Geplaatst: 2-6-2020

Ook tijdens de coronacrisis, of misschien wel juist in deze crisistijd, gaat het werk van SchuldHulpMaatje Moerdijk door. De vrijwilligers helpen mensen om uit de financiële problemen te komen, zodat ze het uiteindelijk weer op eigen kracht redden. 

“Afgelopen jaar zochten 27 mensen met (dreigende) financiële problemen uit de gemeente Moerdijk contact met Schulphulpmaatje Moerdijk. Met 26 aanvragers is een begeleidingstraject opgestart, waarvan er inmiddels 7 succesvol zijn afgerond. Soms moeten hulpvragers worden doorverwezen naar een andere hulpverlener”, licht wethouder Danny Dingemans toe. 

Werkwijze

In Moerdijk zijn 14 schuldhulpmaatjes actief en een aantal worden dit jaar nog opgeleid. SchuldHulpMaatje houdt zich aan de richtlijnen van de overheid en RIVM. Persoonlijke hulp van onze gecertificeerde maatjes is nog steeds mogelijk. Door de coronacrisis zijn steeds meer mensen niet zeker van hun baan en toekomst. Verlies van werk betekent vaak een (forse) achteruitgang van de inkomsten. Een vrijwilliger van SchuldHulpMaatje denkt graag met u mee. Ook als er (nog) geen schulden zijn. Afhankelijk van de situatie en wensen (onder andere gezondheid) vindt het eerste intakegesprek met de vrijwilliger van SchuldHulpMaatje Moerdijk plaats bij de hulpvrager thuis op 1,5 meter afstand of in het gemeentehuis in een corona-proof ruimte met plexiglas.

Maatjes nemen niet over, maar helpen

Het doel van de hulp is dat de hulpvrager leert hoe hij of zij in de toekomst de regie over de eigen financiële boekhouding kan nemen en houden. De maatjes kunnen samen met hen een budgetplan maken. Benodigde formulieren en documenten worden verzameld en zo nodig ingevuld. De maatjes nemen het niet over, maar staan naast de hulpvrager. Het zijn echte raadgevers en bieden hulp. Zij luisteren naar iemands persoonlijke verhaal en kijken naar persoonlijke omstandigheden. Zij komen dan ook niet in de plaats van professionele hulpverleners.

Het liefst komen schulphulpmaatjes al in actie vóórdat er schulden zijn. Juist mensen die (nog) geen schulden hebben, maar wel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, worden aangemoedigd zich te melden. ‘Wacht niet tot je in het rood staat’ is het motto, maar vraag op tijd hulp om je inkomsten en uitgaven beter op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld als je binnenkort je baan verliest en het zuiniger aan moet doen, maar geen idee hebt hoe je een aangepast budget moet maken.

Aanmelden

Aanmelden kan bij de coördinatoren door een e-mail te sturen naar coordinator.shmmoerdijk@gmail.com of door te bellen naar 06-29190778.