Column burgemeester Klijs: Basisnet Spoor - Spoor naar de toekomst

Geplaatst: 6-5-2015

De Wet Basisnet zorgt er onder andere voor dat het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk over het hoofdspoorwegennet loopt. Een verbetering van de veiligheid voor veel Brabantse spoorzones, maar het bezorgt ónze gemeente en de gemeenten Halderberge en Roosendaal juist extra treinverkeer met gevaarlijke stoffen. Reden om, samen met hen, flink aan de bel te trekken bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en ProRail. Ook de Klankbordgroep Basisnet Spoor, een groep alerte en zéér bevlogen inwoners uit Moerdijk, Roosendaal en Halderberge, staat op de barricaden.

Alle inspanningen -er zijn inmiddels een nieuwsbrief, webpagina’s, bijeenkomsten, een stuurgroep en een werkgroep, vele brieven aan staatssecretaris, minister en Staten-Generaal en een petitie door de Klankbordgroep-, zorgden er voor dat staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur maandag 20 april op bezoek kwam. Dat bezoek heeft een aantal toezeggingen opgeleverd.

Verschillende toezeggingen

Ja, onze lat lag (veel) hoger dan de verschillende toezeggingen die tevoren en tijdens het bezoek zijn gedaan. Zo opteerden wij voor de aanleg van de ‘ROBEL-lijn’ (goederenspoorlijn tussen Rotterdam en België), maar dat leverde een stellig ‘nee’ op. Maar er staan nu deuren op een kier die voorheen gesloten waren. We zijn in overleg en zowel van staatssecretaris als vertegenwoordigers van ProRail hebben we toezeggingen op zak. Bijvoorbeeld de toezegging om plan- en verkoopschade ten gevolge van de Wet Basisnet te vergoeden. Het onderzoek naar die kosten hebben we al opgestart. De resultaten bespreken we vervolgens met het ministerie, waarna we afspraken kunnen maken over de manier van vergoeden. Er is €5 miljoen toegezegd om te investeren in hulpverlening en zelfredzaamheid bij eventuele ongevallen. De directies van het ministerie van I&M en Prorail hebben laten weten om samen met de gemeenten de leefbaarheid in de spoorzones te onderzoeken (geluid, trillingen en de spoorovergangen). De provincie gaat actiever bijdragen aan de beveiliging van de overwegen. Het ministerie stuurt alle inwoners van de spoorzone nog een brief over de gevolgen van het Basisnet en waar mensen met vragen terecht kunnen.
Ja, onze lat lag en ligt hoger. Maar het begin is gemaakt. We zetten nu alle toezeggingen op een rij in een brief aan staatssecretaris en ProRail. Een stevige basis voor het spoor naar de toekomst.

Kijk voor meer informatie over Basisnet Spoor op www.moerdijk.nl/basisnet-spoor.