Sportakkoord Moerdijk is een feit!

Geplaatst: 20-2-2020

Gisteravond ondertekenden Moerdijkse verenigingen, inwoners, professionals en gemeente Moerdijk het Sportakkoord Moerdijk. Met de ondertekening van dit akkoord kunnen we samen de schouders er onder zetten en aan de slag met de uitvoering. Het akkoord laat zien wat we samen doen, wat beter kan en hoe we zaken aan gaan pakken. Daarbij worden thema's aangehaald als sport en bewegen voor iedereen, samenwerken, duurzame sportinfrastructuur, veilig en gezond en het hebben en houden van vitale sportaanbieders.

Sportformateur Jan Kossen heeft de afgelopen maanden het hele proces om te komen tot het lokale Moerdijkse Sportakkoord met succes begeleid. Wethouder Eef Schoneveld had de eer om de avond te mogen openen: "Sport verenigt Moerdijk. Wij zijn vanuit de gemeente trots op en blij met alle vrijwilligers die het onder andere mogelijk maken dat de Moerdijkse sportaccommodaties dag in dag uit gebruikt kunnen worden.", licht wethouder Eef Schoneveld toe. "Meer dan 60% van de gezondheidsklachten wordt veroorzaakt door de mens zelf. Roken, alcohol, overgewicht en te weinig bewegen zijn daarbij de grootste factoren. Gezondheid heeft dus veel te maken met leefstijl. Sport draagt bij aan levendige dorpen/steden, sport helpt om inwoners, jong en oud, maar ook inwoners met een beperking, te laten bewegen en samen sporten helpt in de strijd tegen eenzaamheid. Hoe mooi zou het zijn als in 2023 al onze sportaccommodaties rookvrij zouden zijn, dat er veel gezonde sportkantines bij komen en dat iedereen die dat wil mee kan doen aan sporten en bewegen? Het Sportakkoord is een mooi instrument om duidelijk te maken wat we gezamenlijk doen, waar het beter kan en hoe we zaken samen op kunnen pakken". 

Een indrukwekkende sportdemonstratie door Lifestyle 13 en een boeiende lezing van paratriatleet Saskia den Ouden maakten de avond compleet. Saskia's lijfspreuk is ‘Beperking zit in je hoofd, niet in je lijf’. Sport beoefenen dat bij je past is niet alleen goed voor je gezondheid maar ook voor je geest. En daar sluiten wij ons als gemeente graag bij aan. 

Meer informatie over het sportakkoord is te vinden op moerdijk.nl/sportakkoord