Denk mee over de toekomst van Zevenbergen op maandag 20 februari

Geplaatst: 15-2-2017

Uit de opkomst bij de eerste stadsavond blijkt dat het gebiedsplan Zevenbergen leeft! Velen willen meedenken over de toekomst van hun woonomgeving. Het gebiedsplan moet leiden tot het behoud van de leefbaarheid in Zevenbergen en een nieuwe vorm van samenwerking tussen alle deelnemende partijen, waaronder u als inwoner.

Op maandag 20 februari is de tweede Stadsavond in de Borgh, IJshof 1 in Zevenbergen. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Wij hopen van harte op uw komst.

Tijdens de eerste stadsavond en ook tijdens de daaropvolgende bijeenkomsten van de stadstafels is in groepjes nagedacht over uitdagingen zoals vergrijzing en vergroening, verkeersveiligheid en openbaar vervoer, de speelvoorzieningen in de wijken, de ruimte voor jongeren om elkaar te ontmoeten, de wens voor een gemeenschapsruimte etc.

Tijdens de komende stadsavond op 20 februari gaan we met elkaar verder in op de uitdagingen en oplossingsrichtingen als aanzet voor een dynamische uitvoeringsagenda.

Projecten