Stimuleringregeling - sportaccommodatie

Wilt u een sportaccommodatie verbeteren op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en/of veiligheid? Met deze stimuleringsregeling van de gemeente Moerdijk kunt u tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld lenen.

Wanneer kunt u hiervoor in aanmerking komen?

 • U bent eigenaar van een sportaccommodatie waarvoor de stimuleringsregeling wordt aangevraagd.
 • Uw sportaccommodatie ligt in de gemeente Moerdijk.
 • Uw sportaccommodatie is ouder dan 10 jaar.
 • De gewenste verbetermaatregelen vallen onder de voorwaarden van de regeling.

Condities van de lening

 • De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- (inclusief BTW);
 • Tot een bedrag van € 15.000 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 15.000 tot
 • € 50.000 is de looptijd 15 jaar;
 • De lening heeft een eigen rentetarief voor de 10- en 15- jaarsrente dat door de gemeente wordt vastgesteld op het moment van toewijzen van c.q. beschikken op de lening;
 • De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening;
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet;
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-;
 • Het betreft een onderhandse zakelijke financiering. Hieraan zijn € 1.500 afsluitkosten verbonden (prijspeil 2019). Deze afsluitkosten mogen worden meegefinancierd;
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Voorbeelden van te treffen maatregelen

Voorbeelden van duurzaamheidsmaatregelen:

 • zonnepanelen;
 • isolatiemaatregelen
 • HR++-glas
 • Zonneboiler
 • Energiezuinige koelingen

Voorbeelden van toegankelijkheidsmaatregelen:

 • Verbreden deuren
 • Drempels verwijderen
 • Aangepast sanitair
 • (Rolstoel)lift

Voorbeelden veiligheidsmaatregelen:

 • Gecertificeerd hang- en sluitwerk
 • Verlichting bij de buitendeuren
 • Rookmelders
 • Rolluiken
 • Alarmsysteem
 • Veiligheidsglas

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraagformulier opvragen. Het aanvragen van een stimuleringslening kost u niets.

 • Het SVn-aanvraagformulier kan bij de gemeente worden opgehaald bij het Vergunningenloket;
 • Vul het SVn-aanvraagformulier voor de stimuleringslening volledig in;
 • Voeg alle benodigde bijlagen bij (alleen complete aanvragen kunnen worden behandeld). In de checklist bij het aanvraagformulier en in de verordening leest u welke gegevens wij van u nodig hebben;
 • Lever het complete aanvraagformulier met bijlagen in bij het Vergunningenloket;
 • De gemeente toetst of aan alle voorwaarden van de regeling wordt voldaan;
 • De gemeente stuurt dan de aanvraag door aan het SVn;
 • SVn neemt uw leningsaanvraag verder in behandeling en toets of de lening die u aangaat voor u financieel verantwoord is;
 • SVn brengt aan de gemeente en de aanvrager advies uit. Bij een positieve toetsing van SVn krijgt u van de gemeente een toewijzingsbesluit over het aangaan van de lening;
 • Op basis van het toewijzingsbesluit brengt SVn aan u een offerte uit over de voorwaarden van de lening. Hierin staat vermeld: het leningsbedrag, de soort lening, de maandelijkse last aan rente en aflossing, het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden;
 • Zodra u de offerte hebt geaccepteerd en aan alle overige voorwaarden is voldaan, ontvangt u van SVn bericht over de verdere afwikkeling van uw lening.

Hulp nodig?

Hebt u advies nodig bij het kiezen van verbetermaatregelen? Maak dan nu een afspraak met één van onze onderstaande partners. Zij geven u een gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies op maat.

Energiek Moerdijk
Voor advies op het gebied van duurzaamheid kunt u contact opnemen met Energiek Moerdijk:
Telefoon: 06 – 81914455
E-mailadres: info@energiekmoerdijk.nl

Wonen met gemak
Voor advies op het gebied van toegankelijkheid kunt u contact opnemen met Wonen met gemak:
Telefoon: 06 - 839 66 100 
E-mailadres: servicepunt@wonenmetgemak.nl

Inbraakproof
Voor advies op het gebied van veiligheid kunt u contact opnemen met Inbraakproof:
Telefoon: 0800-0084
E-mailadres: moerdijk@inbraakproof.nl