Subregio Biesbosch pakt verantwoordelijkheid huisvesting vluchtelingen en vergunninghouders samen op

Geplaatst: 25-5-2016

De colleges van de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk, Werkendam en Woudrichem geven samen invulling aan de gedeelde verantwoordelijkheid om huisvesting te bieden aan vluchtelingen en vergunninghouders. Dat hebben de zes colleges van burgemeester en wethouders deze week besloten.

Het gekozen verdeelmodel


In de afgelopen periode hebben de colleges van burgemeester en wethouders een constructief en zorgvuldig proces doorlopen. In de loop van dit proces is geconcludeerd dat niets doen geen optie is. Men is gekomen tot een gezamenlijke verdeelsleutel.
 


Het uitgangspunt van de Biesbosch gemeenten is dat Drimmelen en Woudrichem de huisvesting van vluchtelingen op zich nemen en de andere gemeenten de vergunninghouders. De gemeenten zullen onderling in overleg treden over de exacte ingangsdatum, de aantallen, de duur en de eventuele financiële compensatie.
 

Dat maakt het gekozen verdeelmodel als volgt:

Taakstelling
vluchtelingen
Vluchtelingen
(AZC)
Wettelijke
taakstelling
vergunninghouders
Compenserende
taakstelling
vergunninghouders
Totaal
vergunninghouders
per
Aalburg 52 - 21 14 35
Drimmelen 106 300 66 -66 0
Geertruidenberg 85 - 50 24 74
Moerdijk 145 - 88 42 130
Werkendam 105 - 56 28 84
Woudrichem 57 300 42 -42 0
Totaal subregio 551 600 323 - 323

Coördinerend burgemeester Yves de Boer

“De positieve grondhouding van de colleges en de gedeelde inspanningen om binnen de sub-regionale opgave de uitdaging op te pakken en oplossingen aan te dragen, heeft er toe geleid dat wij in gezamenlijkheid resultaat hebben bereikt. Wie niet meehelpt, verplaatst de vraag naar een andere gemeente. Zo willen we niet met vluchtelingen en vergunninghouders omgaan, en ook niet met elkaar als gemeenten. 
 De afspraak is dan ook, dat iedere gemeente zich maximaal inspant en alle mogelijke creativiteit inzet en deze taakstelling realiseert”

De komende periode werken de zes gemeenten, ieder op hun eigen wijze, aan hun lokale opgave binnen de gezamenlijke aanpak van de subregio de Biesbosch.

Achtergrond: Verzoek commissaris van de Koning

Op 31 maart jongstleden richtte de commissaris van de Koning, de heer Van de Donk, aan de genoemde gemeenten het verzoek om als ‘subregio Biesbosch’ locaties voor noodopvang voor vluchtelingen en huisvesting voor vergunninghouders te realiseren. Ook de overige Brabantse gemeenten ontvingen een dergelijk verzoek met de vraag om uiterlijk 25 mei te laten weten hoe de gemeenten met het verzoek omgaan.

Te downloaden: Plan van aanpak verhoogde asielinstroom