Subsidieregeling meerkosten 2020 voor corona Jeugd en Wmo

Geplaatst: 6-4-2021

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te kunnen laten verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg en ondersteuning te verlenen voor diegenen waarvoor dit noodzakelijk is. Eén van de afspraken van het Rijk en de VNG betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen.

9 gemeenten uit de regio West-Brabant West

De afspraken over de meerkosten zijn neergelegd in de ‘de Nadere regel Meerkosten Wmo en Jeugd’. Deze subsidieregeling is in de 9 gemeenten van West-Brabant West vastgesteld: Bergen-op-Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht, Steenbergen en Zundert.

Deze subsidieregeling bevat de (aanvullende) spelregels en voorwaarden van de gemeenten met betrekking tot de vergoeding van de meerkosten.

Voor wie is deze subsidieregeling?

De subsidieregeling is voor zorgaanbieders en partners die zorg/ondersteuning leveren in regio West-Brabant West. Zorgaanbieders kunnen op basis van deze subsidieregeling in aanmerking komen voor een vergoeding van hun meerkosten, indien zij in de periode van maart t/m december 2020 meerkosten hebben gemaakt.

Waar is de subsidieregeling te vinden?

Gecontracteerde aanbieders Wmo/Jeugd hebben op 30 maart jl een bericht ontvangen met een aanvraagformulier Meerkosten Corona WBW. Hierin staat onder andere welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen en hoe aanbieders een aanvraag kunnen indienen. Gecontracteerde aanbieders die het aanvraagformulier nog niet hebben ontvangen kunnen deze opvragen via meerkostencoronazorg@roosendaal.nl. Aanvragen dienen voor 15 mei 2021 te worden ingeleverd.