NK Tegelwippen 2022

Zo veel mogelijk tegels vervangen door groen, dat is het doel van het Nationaal Kampioenschap Tegelwippen. Tegelwippen betekent winst voor het klimaat, maar ook voor Moerdijk zelf, want met de tegels kunnen verenigingen en stads- en dorpstafels geld verdienen.

Zo veel mogelijk tegels vervangen door groen, dat is het doel van het Nationaal Kampioenschap Tegelwippen. Moerdijk doet dit jaar voor het eerst mee. Tegelwippen betekent winst voor het klimaat, maar ook voor Moerdijk zelf, want met de tegels kunnen verenigingen en stads- en dorpstafels geld verdienen. We maken bovendien met zijn allen kans op de Gouden Tegel of de Gouden Schep, als we meer tegels wippen dan andere gemeenten.

Zo werkt het

Stap 1. Samen organiseren we een actieweekend

Als u meedoet, organiseert uw vereniging of gebiedstafel samen met de gemeente een actieweekend. De gemeente plaatst dat weekend een container op uw locatie waar mensen tegels kunnen inleveren. Om de actie bekendheid te geven, levert de gemeente informatie en beeldmateriaal aan. Het is de bedoeling dat u zelf uw leden, buren, vrienden en kennissen enthousiast maakt. Bijvoorbeeld via uw lokale (club)krant, nieuwsbrief en social media.

Stap 2. Alle tegels verzamelen

Tijdens het actieweekend kan iedereen tegels inleveren bij de container. Dat mogen tegels zijn uit eigen tuin, of bijvoorbeeld tegels van het verenigingsterrein. Iedereen die tegels inlevert, meldt ze vooraf aan op www.nk-tegelwippen.nl/meedoen, want alleen dan tellen de tegels mee voor de gemeente. Het is de bedoeling dat de tegels worden vervangen door groen.

Stap 3. Tegels = winst

Na afloop van het actieweekend tellen we het aantal tegels dat bij de website is aangemeld. De aanmelder krijgt een afschrift met het aantal tegels per de mail. De gemeente betaalt € 5 per vierkante meter (= 11 reguliere stoeptegels van 30 bij 30 cm). Alle Moerdijkse verenigingen en stads- en dorpstafels kunnen meedoen en op die manier geld verdienen voor hun club, stad of dorp.

Geen tuin? Geveltuin!

Wie een stoep heeft voor zijn gevel, kan gemeentetegels wippen voor een geveltuintje. De gemeente werkt daaraan mee, zolang het geplande groen aan de voorwaarden voldoet. Zo moet er bijvoorbeeld altijd minimaal anderhalve meter vrije loopruimte overblijven en mag een geveltuintje niet breder zijn dan 30 cm en langer dan 6 meter. Uiteraard moet degene die het groen aanlegt het ook onderhouden. Een geveltuintje aanvragen kan via www.moerdijk.nl/geveltuinen tot uiterlijk twee weken voor het actieweekend.

Tegelwippen loont

Steen vervangen door groen heeft heel veel voordelen. Het voorkomt wateroverlast, maar groen zorgt ook voor koelte in tijden van hitte, houdt water vast bij droogte en biedt leefruimte aan bijvoorbeeld bijen en vlinders. Het NK Tegelwippen loopt tot 31 oktover 2022. De gemeente Moerdijk is van plan om de hele NK-periode regelmatig tegelwipacties te houden.

Meld u snel aan!

Tegelwippen is dubbel winst: voor uw vereniging, stad of dorp én voor het klimaat! Doet u ook mee? Mail uw aanmelding naar Marty Braat, adviseur klimaat bij de gemeente Moerdijk, via marty.braat@moerdijk.nl. Hij zal in overleg met u een weekend inplannen.

Heeft u vragen over de actie of wilt u meer informatie? Marty is bereikbaar via (06) 10 34 15 51, of kijk op www.nk-tegelwippen.nl.