Tijdelijke uitbreiding terrassen in Moerdijk

Geplaatst: 13-4-2021

Om horecaondernemers tegemoet te komen, heeft de gemeente Moerdijk ook dit jaar besloten om uitbreiding van terrassen tijdelijk toe te staan. Uiteraard vanaf het moment waarop de terrassen weer open mogen. Horecaondernemers zijn uitgenodigd om een plan indienen. Tot nu toe ontving de gemeente 35 verzoeken. Inmiddels zijn de meeste verzoeken, soms met een kleine aanpassing, goedgekeurd. Alle indieners krijgen deze week bericht. 

“Als gemeente proberen we steeds zoveel mogelijk mee te denken met onze inwoners en ondernemers. Het opnieuw toestaan van een tijdelijke uitbreiding van de terrassen is daar een voorbeeld van”, aldus wethouder Danny Dingemans. “Net zoals vorig jaar hebben we in goed overleg met de horeca gekeken naar de mogelijkheden. Met oog voor de belangen van álle partijen. Veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners staat voorop. We vragen horecaondernemers daarom ook nadrukkelijk om goed te communiceren met de omwonenden. Wij merken dat de ondernemers dat heel serieus oppakken. Andersom hoop ik dat inwoners zich ook verplaatsen in de ondernemers. We moeten samen door deze periode en oog hebben voor elkaar is daarin een belangrijke succesfactor. Ik heb daar alle vertrouwen in en natuurlijk hoop ik zelf ook weer snel te kunnen genieten op een terras.”

Goedkeuring voor bijna alle verzoeken

In totaal ontving de gemeente tot nu toe 35 verzoeken om ruimere terrassen toe te staan, 33 van individuele horecagelegenheden en twee gezamenlijke initiatieven van de horeca (horecaplein Zevenbergen en Parade Willemstad). De meeste verzoeken zijn goedgekeurd, soms na een of enkele aanpassingen van het oorspronkelijke verzoek. Het gezamenlijk initiatief horecaplein Zevenbergen is nog onderwerp van gesprek. Ook deze locatie moet immer goed bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. Bij de tijdelijke uitbreiding ligt de focus op het verruimen van het aantal vierkante meters en niet zozeer in het vergroten van het aantal tafels en stoelen. Bij de beoordeling van de verzoeken lette de gemeente onder meer op veiligheid, verkeer, handhaving en vergunningen. Zo worden er bijvoorbeeld nergens in een dorpscentrum parkeerplaatsen ingeleverd voor extra terrasruimte. Er gelden ook randvoorwaarden. Ondernemers moeten zich bijvoorbeeld houden aan de landelijke richtlijnen en de Tijdelijke Wet maatregelen Covid 19. Ook mogen er geen openbare wegen worden afgesloten en moet de bereikbaarheid voor de hulpdiensten gegarandeerd zijn. Verder zijn live optredens of andere voorzieningen voor het vermaak van de gasten op het terras niet toegestaan.

Tot uiterlijk 1 november

De uitbreiding van de terrassen is tijdelijk toegestaan tot uiterlijk 1 november 2021. De gemeente brengt geen kosten in de rekening voor de tijdelijke uitbreiding van de terrassen.