Uitreiking KIDS boekje aan alle basisschoolkinderen in Moerdijk

Geplaatst: 16-9-2020

Op meermoerdijk.nl kunnen verschillende bedrijven en verenigingen hun activiteiten aanbieden op het gebied van cultuur, sport, natuur en techniek. Kinderen kunnen zich via Meer Moerdijk inschrijven voor deze activiteiten. Het doel hiervan is dat kinderen gratis of tegen een kleine vergoeding kunnen kennismaken met verschillende activiteiten.

Uitreiking KIDS boekje

Een deel van de activiteiten is verwerkt in het KIDS boekje. In dit boekje vinden kinderen héél veel activiteiten die zij in Moerdijk kunnen uitproberen. Dit boekje wordt tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september uitgedeeld op alle basisscholen van gemeente Moerdijk. 3.200 basisschoolkinderen in onze gemeente ontvangen deze. Via de website meermoerdijk.nl kunnen zij zich inschrijven. Uit ervaring is gebleken dat meer dan 25% van de basisschoolkinderen zich ook echt inschrijft. Gemiddeld wordt 5% tot 10% van de kinderen naderhand daadwerkelijk lid van een vereniging of andere aanbieder.

Meer Moerdijk 

Sinds twee jaar werken de buurtsportcoaches, cultuurcoach en jongerenwerkers samen onder de vlag van Meer Moerdijk vanuit Sport en Welzijn Moerdijk. Samen zorgen ze er voor dat je in Moerdijk de weg kunt vinden naar sporten, meer bewegen of culturele activiteiten voor jong en oud. Eén van de voordelen van deze bundeling is dat de buurtsportcoaches, cultuurcoach en jongerenwerkers elkaar zo makkelijker vinden en activiteiten aanbieden die goed op elkaar aansluiten.