Uitreiking certificaten post HBO cursus Specialist Jonge Kind

Geplaatst: 12-4-2017

Dinsdag 11 april was het zover! Wethouder Thomas Zwiers was naar Standdaarbuiten gegaan om 15 leerkrachten uit onze gemeente het certificaat uit te reiken voor hun opleiding Specialist Jonge Kind. Het doel van deze opleiding is om de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie in de peuteropvang en de basisscholen te verbeteren.

Gemeente Moerdijk investeert in voor- en vroegschoolse educatie door leerkrachten in groep 1 en 2 op basisscholen in de gemeente Moerdijk op te leiden tot specialisten. Onlangs hebben 15 leerkrachten van groep 1 en 2 van verschillende basisscholen in Moerdijk hun 8-daagse post HBO cursus Specialist Jonge Kind vanuit de CED groep afgerond. Het feestelijke moment van het uitreiken van de certificaten vond plaats op basisschool de Aventurijn in Standdaarbuiten.

Ervaringen deelnemer opleiding

Een van de deelnemers schrijft in haar eindopdracht: “De leerkracht is een belangrijke gids. Als geen ander staan kleuterleerkrachten voor hun vak. Wat in de kleutergroepen wordt aangeleerd is wezenlijk voor de ontwikkeling en het leren van het kind. Exploratie en interactie vormen voor jonge kinderen de belangrijkste stimulans voor hun verdere ontwikkeling.”

Post HBO cursus Specialist Jonge Kind

Dat is precies wat er geleerd is in de opleiding post HBO cursus Specialist Jonge Kind. Heel goed aansluiten bij wat jonge kinderen nodig hebben en weten welke ontwikkelingsstappen 3- tot 7-jarigen kinderen maken. Leerkrachten hebben tijdens de opleiding kennis gemaakt met verschillende aan onderwerpen en hebben dit in hun praktijk kunnen uitvoeren.

Deelnemers vinden het ondanks de studiebelasting jammer dat de cursus afgelopen is en zouden het liefst een netwerk oprichten om de vakkennis te blijven ontwikkelen. Er is inmiddels een tweede groep gestart na de enthousiaste verhalen over de opleiding.

Geweldig dat ieder zich zo heeft ingezet naast de drukke baan. Kleuters in Moerdijk krijgen onderwijs op niveau!