Uitslag enquête over windmolens op industrieterrein Moerdijk bekend

Geplaatst: 14-12-2016

Het gemeentebestuur heeft via een enquête de mening gepeild van de inwoners van Klundert en Noordschans over de plaatsing van windmolens op industrieterrein Moerdijk. De uitslag hiervan is inmiddels bekend.

Een paar opvallende zaken:

  • De opkomst is niet heel hoog (19%). Van de ruim 4400 mensen die zijn aangeschreven heeft 81% de enquête niet ingevuld
  • Ruim de helft van de mensen die de enquête hebben ingevuld (56%) kiest voor de variant ‘Nee, geen windmolens op die locatie’
  • De variant met de hoge windmolens geniet duidelijk de voorkeur boven de varianten met de lage windmolens

Deze enquête, samen met inzicht in de invulling van de sociale randvoorwaarden zoals besproken, wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Dit om deze info te betrekken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan komt 20 december 2016 in de raadscommissie Fysieke Infrastructuur en op 12 januari 2017 in de Gemeenteraad.

Documenten