Uw idee voor de wijk

Heeft u een idee hoe uw leefomgeving opgefrist kan worden? Zoals bijvoorbeeld de speeltuin die een opknapbeurt nodig heeft? Kan de straat wel wat meer groen gebruiken? Of iets organiseren waardoor mensen in de buurt elkaar beter leren kennen? Het komt steeds vaker voor: mensen bundelen de krachten en zorgen samen met buren, vrienden of familie voor een betere woon- of leefomgeving. De gemeente helpt graag met het realiseren van uw idee waar het kan en nodig is. Wij horen graag van u hoe wij u kunnen helpen met uw idee.

Vul hier uw idee in

Met uw idee naar de gemeente

We gaan er van uit dat het niet alleen uw idee is maar dat er genoeg mensen zijn die uw idee ook zien zitten. Wij noemen dit draagvlak. Wij verwachten dat u kunt laten zien wie er allemaal achter uw idee staan en wie er wil helpen met de uitvoering. Er moet dus genoeg draagvlak zijn voor uw idee.

Als er genoeg draagvlak is, dan helpen wij graag mee met het realiseren van uw idee. Wij helpen niet perse financieel maar ook door u in contact te brengen met mensen die uw idee verder kunnen helpen, door materiaal beschikbaar te stellen, tips te geven of gebruik te maken van de kennis van één van onze collega’s.

Niet alles kan

Natuurlijk kan niet altijd alles, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen of door wettelijke regels. Als het niet kan, laat u dan niet te snel ontmoedigen. Samen kijken we of er andere oplossingen zijn. Met openheid, vertrouwen, respect en waardering voor elkaars situatie komen we samen verder!

Ondernemers en inwonerinitiatieven

Ondernemers kunnen ook met voorstellen komen als het plan een maatschappelijke doelstelling heeft. De gemeente kan helpen door tips te geven of in facilitaire zin te ondersteunen. Ondernemers komen niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidies, dat wil zeggen dat er geen geld wordt verstrekt.

Hulp met het aanvraagformulier?

Het is mogelijk om een afspraak te maken en gezamenlijk het intakeformulier in te vullen. De afspraak kan op het gemeentehuis maar wij kunnen ook bij u langskomen.

Voor een afspraak of andere vragen neemt u contact met ons op via het contactformulier of telefoonnummer: 14 0168.