Van Afval naar Grondstof van start in gemeente Moerdijk

Geplaatst: 18-1-2017

In de loop van 2017 gaat gemeente Moerdijk deels anders huishoudelijk afval inzamelen. Het nieuwe inzamelsysteem zal stapsgewijs worden ingevoerd. De aftrap is in Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en Langeweg. Hier is het nieuwe systeem inmiddels toegelicht aan (een afvaardiging van) de dorpstafels.

Het wordt voor de inwoners gemakkelijker gemaakt het huisvuil te scheiden. Het uitgangspunt is dat de meeste grondstoffen aan huis worden opgehaald.

Als men huisvuil goed scheidt, dan blijft er gemiddeld nog maar een pedaalemmerzak aan restafval per week over. Voor de manier waarop dit restafval straks wordt ingezameld dient er per dorp of stad een keuze te worden gemaakt. Lees hier meer over het nieuwe systeem.

Keuze

Aan de (afvaardiging van de) dorpstafels in de eerste drie dorpen is het nieuwe inzamelsysteem toegelicht en is er gevraagd hoe we de keuze voor de inzameling van restafval het beste kunnen ophalen in de betreffende kern. De aanwezige dorpstafelaars begrepen de noodzaak van het nieuwe inzamelsysteem. Daarnaast vond men de informatie over de keuze duidelijk. In zowel Zevenbergschen Hoek, Moerdijk als Langeweg wil een deel van de dorpstafel graag meehelpen om de vraag over deze keuze goed bij hun dorpsgenoten uit te zetten. In februari en maart verwachten we de vraag aan de inwoners te kunnen stellen.